Festivalen121212 Back to Balance”

Årets festival i samarbete med www.celebrate121212.org ägnar vi åt att hela oss själva och från oss till universum, vi gästas av

Michelle Averard&Nestor Kornblum                    www.sonidosquesanan.net
Maria Conchita Högberg& Niklas Högberg         www.celebrate121212.org
Jennifer Ferguson
Mustafa Kuyucu                                                          www.lemuriancosmichealing.com
& Marcos Rodriguez.                                                 www.helandetoner.com             

Tillsammans  läggr vi grunden till dem nya tider! med hjälp av toner och energiarbete där vi alla ska vara delaktiga blir framtiden och dåtiden = NU

Meddelande jag fått om uppdraget som vi tillsammans ska utföra den dagen:

”Den transformerade enigheten och den oändliga kärleken i den gudomliga Moders vilja, Skaparen av jorden och hela universum. Övergången till den nya tiden av gemenskap och fusion, där ljus och skugga lever i enhet och harmoni.”

Vi välkomnar 144 ljusarbetare till att uppleva en dag av helande i harmoni!

Vi börjar kl 11:00 och håller på till 18:00 på Årsta Folketshus i Stockholm, investering blir 600 kr/pers inkl lunch & fika .

Kontakt
Marcos Rodriguez 0735-09 24 35
festival@helandetoner.com